الزجاج منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد الزجاج إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالزجاج المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة المواد المعالجة (طن/السنة)
Aisa Impianti S.p.A. Toscana
Ama S.p.A. Lazio سكني ،تجاري
Ambiente Italia S.r.l. Campania
Ambiente S.p.A. Campania سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A Liguria سكني ،تجاري
andolfi Ciro Raccolta Vetro Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Antiga Srl Veneto
Apuana Ambiente S.r.l. Toscana
ARS Ecologia S.R.L. Liguria
Astra Ecologica S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S Piemonte
Bandini Casamenti Emilia-Romagna
Barbieri Ecologia srl Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl Emilia-Romagna صناعي
Benassi Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Benfante SpA Liguria سكني ،تجاري ،صناعي آلي بالكامل
Bettelli Recuperi S.r.l. Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
Borsella Bruno Srl Marche صناعي 2,736
Box3 S.r.l. Lazio
Boz SEI S.r.l. تجاري ،صناعي
Bra Servizi S.r.l. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Bresaola Davis s.a.s. Lombardia
Broni Stradella Pubblica S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري
Busisi Ecologia s.r.l Toscana
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l.
Camilli Marco & C. S.n.c Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l. Lombardia
Cartocast Srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Cartonfer Srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casalasca Servizi S.p.A. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Castelli Service S.r.l. Abruzzo سكني ،تجاري
Cavallari S.r.l. Marche تجاري ،صناعي نصف آلي 77,000
Centro Ecologico Biellese Srl Piemonte
Cogesa S.p.A. Abruzzo
Comet Recycling S.r.l. Liguria
Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente Abruzzo
Consorzio Seari S.r.l. Basilicata سكني ،تجاري ،صناعي
Contarina S.p.A. Veneto
Cornago S.r.l. Lombardia
Dal Bo' Metalli srl Veneto تجاري ،صناعي
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l. Veneto
De Zuani Ecologia srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي نصف آلي
E.R.U.S. Service S.p.A. Lombardia
Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata
Eco-Beach S.r.l. Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Eco-Ricicli Veritas S.r.l. Veneto
Eco-trass S.r.l. Lombardia
Ecologia Oggi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Ecology SnC Lombardia
Ecopiana srl Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
EcoPiemonte Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Ecoross S.r.l. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Ecosansperate s.c.r.l. Sardegna
Ecoservice metalli S.r.l. Veneto
Ecosistem S.r.l. Calabria
Ecotec S.r.l. Abruzzo تجاري ،صناعي نصف آلي
Effe Erre S.r.l. Piemonte تجاري ،صناعي
Ekrò s.c.a.r.l. Calabria
Energia Territorio Risorse Ambientali S.p.A. Veneto سكني ،تجاري ،صناعي 211,000
Eredi di Santoro Emanuele S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Eredi Santarosa Bruno S.n.c. Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Euro Peir S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
F.Lli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.R.L. Liguria سكني ،تجاري ،صناعي
F.lli Stellin S.r.l. Lombardia
Fermetal S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Ferone Srl Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Ferrari S.r.l. Lombardia
Ferrocart Srl Umbria
Filippi Ecologia S.r.l. Veneto
Fini Srl Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
Fratelli Salvetti & C. S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Friul Julia Appalti Srl سكني ،تجاري ،صناعي
Gea S.r.l. Abruzzo سكني ،تجاري ،صناعي
Geco Ambiente S.r.l. Lazio تجاري ،صناعي
Ges.Po S.r.l. Lombardia صناعي
Ghiraldini Antonio Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Ghirardi Srl Emilia-Romagna نصف آلي
GM Smaltimento Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Gramar S.r.l. Campania
Green Up Lombardia
Gruppo A.S.A. Sardegna سكني ،تجاري ،صناعي
Herambiente S.p.a. Emilia-Romagna
Icor Rottami S.r.l. Lombardia
Innocenti S.r.l. Lazio
Innova Ecoservizi S.r.l. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Intercarta S.p.A. Lazio
InterEco Servizi S.r.l. Lazio تجاري ،صناعي
Iren Ambiente S.p.A. Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Isontina Ambiente S.r.l.
Italfer S.r.l. تجاري ،صناعي
Italservizi Srl Marche سكني ،تجاري ،صناعي
Kalat Ambiente S.R.R. Sicilia
L.C.M. Srl Piemonte تجاري ،صناعي
La Cart S.r.l. Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي نفايات قذرة (MWP:معالجة النفايات المختلطة)
La Recupero Macero di Defazio Nicola & C. S.r.l. Puglia 19,434
Lavorgna Srl Campania تجاري ،صناعي