الورق منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد الورق إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالورق المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة عدد العاملين المواد المعالجة (طن/السنة)
A. C. M. Azienda Cartaria Milanese Snc نصف آلي
A2A Ambiente Spa
A2A Recycling s.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Aboneco S.r.l. تجاري ،صناعي ،سكني
ACSR S.p.a. سكني
Ama S.p.A. سكني ،تجاري
Ambiente Italia S.r.l.
Ambiente S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Ambiente Veneto S.r.l. تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A سكني ،تجاري
Andreoni Marcello S.a.s.
Antiga Srl
Argeco SpA تجاري ،سكني آلي بالكامل
Asia Ecologia s.r.l.
Astra Ecologica S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
AVR S.p.A. 30,000
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Baldacci Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S
Bandini Casamenti 31
Barbieri Ecologia srl سكني ،تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl 15 صناعي
Benassi Srl سكني ،صناعي ،تجاري
Benfante SpA سكني ،تجاري ،صناعي آلي بالكامل
Bertani S.r.l. صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. 40
Borsella Bruno Srl صناعي 2,736
Box3 S.r.l.
Boz SEI S.r.l. صناعي ،تجاري
Bra Servizi S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Bresaola Davis s.a.s.
Briante Martegani srl سكني ،تجاري ،صناعي
Broni Stradella Pubblica S.r.l. سكني ،تجاري
Brozzi Luigi S.n.c. تجاري ،صناعي
C.B.R.C. srl سكني ،صناعي ،تجاري
C.D.M. S.r.l. تجاري ،صناعي
C.R.C.M. di Bovina Cristina سكني ،تجاري ،صناعي
Ca.Re. S.r.l. 15 سكني ،صناعي 49,000
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. 400 سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l.
Camilli Marco & C. s.n.c 10 سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l.
Carta Da Macero Di Mazzetti E Cantoni Srl
Cartamacero تجاري ،صناعي ،سكني
Cartfer s.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Cartocast Srl سكني ،تجاري ،صناعي
Cartonfer Srl تجاري ،صناعي ،سكني
Casagrande Daniele srl
Casagrande Dario
Casalasca Servizi S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Castelli Service S.r.l.
Cauto
Cavallari S.r.l. تجاري ،صناعي نصف آلي 77,000
CBM Centro Brianza Macero SpA تجاري ،صناعي
Centro Ecologico Biellese Srl
Centro Ecologico Recuperi S.r.l.
Centro Recuperi Minnella سكني ،تجاري ،صناعي
Centro Recupero Trevigiano S.r.l.
Centro Riciclo Casinelli S.r.l.
Centro Rottami 4M S.r.l.
Cereda Ambrogio S.r.l.
Cermec – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A.
Cerroni Dino & Figli s.r.l.
CMB Ecologia S.r.l. تجاري
Co.r.Met S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Cogesa S.p.A. 7,000
Colombo Giovanni Spurghi S.r.l. تجاري ،صناعي
Comet Recycling S.r.l.
Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente
Consorzio Seari S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Contarina S.p.A. 756
Corioni S.r.l.
Cornago S.r.l.
Cortesi Virginio & Figli s.r.l.
Cosmo S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Cost.Rgf S.r.l.
CPM S.r.l. صناعي
CRCM S.r.l.
Cupola Romano
Da Re Recycling S.r.l.
Dal Bo' Gino Eredi S.a.s.
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l.
De Zuani Ecologia srl سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l. تجاري ،صناعي ،سكني نصف آلي
Di Mancuso Serafino EC. S.n.c. سكني ،تجاري ،صناعي
Dife S.p.A.
Dimer Carta S.r.l.
Dimocart S.r.l.
DM S.r.l. سكني ،تجاري
Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata
Eco Sistem S. Felice S.r.l.
Eco-Beach S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
Eco-Ricicli Veritas S.r.l. 120
Eco-trass S.r.l.
Ecocentro Demolizioni Srl
Ecoeurope S.r.l.
Ecolfer S.r.l.
Ecolit S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي