البلاستيك منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد البلاستيك إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالبلاستيك المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة عدد العاملين المواد المعالجة (طن/السنة)
A. C. M. Azienda Cartaria Milanese Snc نصف آلي
Aboneco S.r.l.
ACSR S.p.a. سكني
Adriatic Ecoservice S.r.l.
Alfa Maceri S.p.A.
Ama S.p.A.
Ambiente & Vita srl
Ambiente Italia
Ambiente S.p.A.
Ambiente Veneto S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A
Andreoni Marcello S.a.s.
Antiga Srl
Antonio Focardi سكني ،تجاري ،صناعي
Aral
Argeco SpA
ARS Ecologia e Ambiente
Astra Ecologica S.r.l.
Autotrasporti di Chidichimo A. e Figlio S.n.c.
AVR S.p.A. 30,000
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. سكني ،تجاري ،صناعي
Baldacci Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S
Bandini Casamenti 31
Barbieri Ecologia
Belloni Giuseppe Srl 15
Benassi Srl سكني ،صناعي آلي بالكامل
Benfante SpA
Bertani S.r.l. صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Bio-Eco Recuperi S.r.l.
Borsella Bruno Srl
Box3 S.r.l.
Boz SEI S.r.l. صناعي ،تجاري
Bra Servizi S.r.l.
Bresaola Davis s.a.s.
Briante Martegani srl
Broni Stradella Pubblica S.r.l.
Busisi Ecologia s.r.l
C.AP.R.I.
C.B.R.C. srl سكني ،صناعي ،تجاري
C.I.V.E.T.A.
C.T.R. Ambiente S.a.s.
Ca.Re. S.r.l. 15 49,000
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. 400 سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l.
Camilli Marco & C. s.n.c 10 سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l.
Carta Da Macero Di Mazzetti E Cantoni Srl
Cartfer s.r.l.
Cartocast Recycling
Cartofer Srls
Cartonfer Srl تجاري ،صناعي نصف آلي
Cartotecnica Zanatta S.r.l. تجاري ،صناعي
Caruter S.r.l.
Casagrande Daniele srl
Casagrande Dario
Casalasca Servizi S.p.A.
Castelli Service S.r.l.
Cauto
Cavallari S.r.l. تجاري ،صناعي نصف آلي 77,000
CEB Srl
Centro Ecologico Recuperi S.r.l.
Centro Recupero Ecologico S.r.l.
Centro Recupero Trevigiano S.r.l.
Centro Riciclo Casinelli S.r.l.
Centro Riciclo Colleferro S.r.l.
Cereda Ambrogio S.r.l.
Cermec S.p.A.
Cerroni Dino & Figli s.r.l.
Cogesa S.p.A. 7,000
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
Consorzio Seari S.r.l.
Contarina S.p.A.
Corepla سكني ،تجاري ،صناعي 644,000
Corioni S.r.l.
Cortesi Virginio & Figli s.r.l.
Cosmari srl
Cosmer S.r.l.
Cosmo S.p.A.
Cost.Rgf S.r.l.
CPM S.r.l.
CRCM S.r.l.
Csa S.r.l.
Cupola Romano
Cycladis SARL
D.R.V. S.r.l. 28,000
Da Re Recycling S.r.l.
Dal Bo' Gino Eredi S.a.s.
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l.
De Zuani Ecologia srl سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l.
Delca Energy
Dielle snc تجاري ،صناعي
Dife S.p.A.
Dimocart S.r.l.
DTV di Della Torre & Veneziano S.r.l.
Eco Paffer srl صناعي
Eco Sistem S. Felice S.r.l.
Eco-Beach S.r.l.