البلاستيك منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد البلاستيك إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالبلاستيك المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة عدد العاملين المواد المعالجة (طن/السنة)
A2A Ambiente Spa
Aboneco S.r.l.
ACSR S.p.a.
Adriatic Ecoservice S.r.l.
Alfa Maceri S.p.A.
Ama S.p.A.
Ambiente & Vita srl
Ambiente Italia
Ambiente S.p.A.
Ambiente Servizi S.r.l.
Ambiente Veneto S.r.l. سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova
Andreoni Marcello S.a.s.
Antiga Srl
Aral
Argeco SpA سكني
ARS Ecologia e Ambiente
Astra Ecologica S.r.l.
Autotrasporti di Chidichimo A. e Figlio S.n.c.
AVR S.p.A. 30,000
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. سكني ،تجاري
Baldacci Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S
Bandini Casamenti 31
Barbieri Ecologia
Be.ma S.r.l. تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl
Benassi Srl سكني ،صناعي آلي بالكامل
Benfante SpA
Bergadano S.r.l.
Bertani S.r.l. سكني ،صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. تجاري ،صناعي
Bio-Eco Recuperi S.r.l.
Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. 40
Borsella Bruno Srl
Box3 S.r.l.
Bra Servizi S.r.l.
Bresaola s.a.s.
Broni-Stradella S.p.A.
Busisi Ecologia s.r.l
C.AP.R.I.
C.I.V.E.T.A.
C.T.R. Ambiente S.a.s.
Calabra Maceri
Calcina Iniziative Ambientali
Camilli Marco & C. s.n.c.
Caris VRD S.r.l.
Carta Da Macero Mazzetti E Cantoni Srl
Cartfer s.r.l.
Cartocast Recycling
Cartofer Srl
Cartonfer Srl تجاري ،صناعي
Caruter S.r.l.
Casagrande Daniele srl
Casalasca Servizi S.p.A.
Castelli Service S.r.l.
Cauto
Cavallari S.r.l. سكني ،تجاري آلي بالكامل 70,000
CEB Srl
Centro Ecologico Recuperi S.r.l.
Centro Recupero Ecologico S.r.l.
Centro Recupero Trevigiano S.r.l.
Centro Riciclo Colleferro S.r.l.
Centro Rottami 4M S.r.l.
Cereda Ambrogio S.r.l.
Cermec S.p.A.
Cerroni Dino & Figli s.r.l.
Cogesa S.p.A. 7,000
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
Consorzio Seari S.r.l.
Contarina S.p.A.
Corepla سكني
Cortesi Virginio & Figli s.r.l.
Cosmari srl
Cosmer S.r.l.
Cosmo S.p.A.
Cost.Rgf S.r.l.
CPM S.r.l.
CRCM S.r.l.
Cupola Romano
Cycladis SARL
D.R.V. S.r.l. 28,000
Da Re Giuseppe sas
Dal Bo' Gino Eredi S.a.s.
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l.
De Zuani Ecologia srl سكني ،تجاري
Del Prete S.r.l. نصف آلي
Delca Energy
Derichebourg Group
Dielle snc سكني ،تجاري ،صناعي
Dife S.p.A.
Dimocart S.r.l.
DM S.r.l.
DTV di Della Torre & Veneziano S.r.l.
Dusty SRL
E.Consul
Eco Paffer srl صناعي
Eco-Beach S.r.l.
Eco-Ricicli Veritas S.r.l.
Eco-trass S.r.l.