البلاستيك منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد البلاستيك إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالبلاستيك المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة المواد المعالجة (طن/السنة)
A2A Ambiente Spa Lombardia
Aboneco S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Aisa Impianti S.p.A. Toscana
Ama S.p.A. Lazio سكني ،تجاري
Ambiente Italia S.r.l. Campania
Ambiente S.p.A. Campania سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A Liguria سكني ،تجاري
Andreoni Marcello S.a.s. Lombardia
Antiga Srl Veneto
Apuana Ambiente S.r.l. Toscana
Argeco SpA Emilia-Romagna سكني ،تجاري آلي بالكامل
ARS Ecologia S.R.L. Liguria
Asia Ecologia s.r.l. Puglia
Astra Ecologica S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
AVR S.p.A. Lazio 30,000
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. Piemonte سكني
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Baldacci Recuperi S.r.l. Lazio تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S Piemonte
Bandini Casamenti Emilia-Romagna
Barbieri Ecologia srl Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl Emilia-Romagna صناعي
Benassi Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Benfante SpA Liguria سكني ،تجاري ،صناعي آلي بالكامل
Bertani S.r.l. Emilia-Romagna صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
Borsella Bruno Srl Marche صناعي 2,736
Box3 S.r.l. Lazio
Boz SEI S.r.l. تجاري ،صناعي
Bra Servizi S.r.l. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Bresaola Davis s.a.s. Lombardia
Briante Martegani srl Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Broni Stradella Pubblica S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري
Busisi Ecologia s.r.l Toscana
C.B.R.C. srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Ca.Re. S.r.l. Emilia-Romagna سكني ،صناعي 49,000
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l.
Camilli Marco & C. S.n.c Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l. Lombardia
Carta Da Macero Di Mazzetti E Cantoni Srl
Cartfer s.r.l. Marche سكني ،تجاري ،صناعي
Cartocast Srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Cartonfer Srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Daniele srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Dario Veneto
Casalasca Servizi S.p.A. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Castelli Service S.r.l. Abruzzo سكني ،تجاري
Cavallari S.r.l. Marche تجاري ،صناعي نصف آلي 77,000
Centro Ecologico Biellese Srl Piemonte
Centro Ecologico Recuperi S.r.l. Veneto
Centro Recuperi Minnella Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Centro Recupero Trevigiano S.r.l. Veneto
Centro Riciclo Casinelli S.r.l. Lazio
Centro Rottami 4M S.r.l. Campania
Centro Servizi Ambientali S.r.l. Lazio
Cereda Ambrogio S.r.l. Lombardia
Cermec – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. Toscana
Cerroni Dino & Figli s.r.l. Toscana
Co.r.Met S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Cogesa S.p.A. Abruzzo
Colombo Giovanni Spurghi S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Comet Recycling S.r.l. Liguria
Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente Abruzzo
Consorzio Seari S.r.l. Basilicata سكني ،تجاري ،صناعي
Contarina S.p.A. Veneto
Corepla Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي 644,000
Corioni S.r.l. Lombardia
Cortesi Virginio & Figli s.r.l. Lombardia
Cosmo S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Cost.Rgf S.r.l. Lazio
CPM S.r.l. Campania صناعي
CRCM S.r.l. Toscana تجاري ،صناعي
Cupola srl Emilia-Romagna
D.M. srl Lazio سكني ،تجاري
D.R.V. S.r.l. Veneto 28,000
Da Re Recycling S.r.l. Veneto
Dal Bo' Metalli srl Veneto تجاري ،صناعي
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l. Veneto
De Zuani Ecologia srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي نصف آلي
Delca Energy SpA Toscana
Di Mancuso Serafino EC. S.n.c. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Dimocart S.r.l. Lombardia
E.R.U.S. Service S.p.A. Lombardia
Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata
Eco-Beach S.r.l. Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Eco-Ricicli Veritas S.r.l. Veneto
Eco-trass S.r.l. Lombardia
Ecocentro Demolizioni Srl Sardegna
Ecodep Srl Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Ecoeurope S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Ecologia Oggi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Ecologia Valdarno Inferiore Pisano S.r.l. Toscana
Ecology Gallurese Sardegna
Ecology SnC Lombardia
Econord S.p.A. Lombardia
Ecopiana srl Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
EcoPiemonte Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي